očna ordinacija

UTVRĐIVANJE I KORIGOVANJE DIOPTRIJE

Pregled oka otkriva važne informacije o vašem ukupnom zdravlju,kao i stanju vaših očiju.Pažljivo ćemo proveriti vaše oči kako spolja tako i unutrašnjost oka.Ghetaldus ima potpuno opremljene objekte za pregled oka.Detaljni oftalmološki pregled podrazumeva uvid u sve strukture oka, prednjeg i zadnjeg segmenta, radi utvrđivanja vidne oštrine i procene funkcionalnog stanja oka. Nakon dijagnostičke procedure, koju omogućava moderna, brza i pouzdana tehnologija, udružena sa znanjem naših lekara, određuje se dalji tok lečenja.Oftalmološki pregled predstavlja pregled oka i pomoćnih očnih organa. Veoma je važno
obavljati ga redovno, periodično, najbolje na godinu dana i kada nema problema sa očima,vidom, jer se mogu otkriti različita oboljenja kod kojih je rani početak lečenja od
krucijalne važnosti za ishod (glaukom, dijabetična retinopatija, rupture retine itd).

      Pregled :

  • Autorefrektometrom se određuje približna dioptrija i zakrivljenost rožnjače
  • Provera vida na daljinu i blizinu
  • Pregled oka
  • Merenje očnog pritiska
  • Pregled očnog dna i širenje zenica (po potrebi)
  • Preporuka lekara za odgovarajuća dioptrijska stakla
  • Pisanje recepta za dioptrijske naočare

 

Kod nas možete obaviti kompletan oftalmološki pregled.Tokom pregleda očiju naši oftalmolozi vrše kombinaciju  objektivnih i subjektivnih testova. Koristeći najnoviju tehnologiju,zajedno sa staromodnim metodama ispitivanja, kako bi osigurali postizanje optimalnog recepta za naočare. Omogućujemo  dovoljno vremena za složeno propisivanje kako bi smo osigurali  najbolju moguću vizuelnu korekciju za vaše oči.Najčešći razlog obraćanja pacijenata oftalmologu su reflakcione anomalije. To nisu oboljenja oka, oko je najčešće zdravo već je problem u poremećaju refrakcije – dioptrijskog sistema oka. Reflakcione anomalije su: kratkovidost (miopija), dalekovidost (hipermiopija) i astigmatizam.

Miopija ili kratkovidost je refrakciona anomalija oka gde se paralelni svetlosni zraci koji dolaze iz daljine, posle prelamanja kroz optičke sredine oka fokusiraju ispred žute mrlje (centra jasnog vida).

Hipermiopija ili dalekovidost je refrakciona anomalija oka gde se paralelni svetlosni zraci koji dolaze iz daljine, posle prelamanja kroz optičke sredine oka fokusiraju iza žute mrlje (centra jasnog vida). Mlade osobe koje su dalekovide uspevaju akomodacijom da pojačaju prelomnu moć očnog sočiva i time dovedu lik posmatranog predmeta u cenatru jasnog vida, na taj način koriguju postojeću refrakcionu grešku.

Astigmatizam se javlja kao posledica nepravilnog oblika rožnjače ili sočiva u oku. Normalna rožnjača ima oblik odsečka fudbalske lopte gde svi njeni meridijani imaju jednaku zakrivljenost. Meridijan je linija koja spaja dve tačke na suprotnim krajevima kruga.  Rezultat tako zakrivljene rožnjače je nemogućnost formiranja jednog fokusa već se prelomljeni zraci fokusiraju u različitim tačkama tako da se posmatrani objekti  vide razvučeno, iskrivljeno i nejasno. Astigmatizam je vrlo često nasledan, javlja se još u dečjem uzrastu i može se menjati tokom života.